Ruide RTS

  • Surveying Instrument Ruide RTS 822 Total Station

    Surveying Instrument Ruide RTS 822 Total Station

    Дурангийн урт 152мм Объектив линзийн диаметр Телескоп:45мм Зай хэмжигч:47мм Томруулах 30X дүрсний эгц харах талбар 1°30′ Шийдвэрлэх чадал 3″ Мини фокус 1.5м ЗАЙН ХЭМЖҮҮЛЭХ гурван Призм 5000м Accum ±20m 0 м 10м-р тусгал +2×10-6D)мм тусгал ±(3+2×10-6D)мм Призм бус ±(3+2×10-6D)мм Хэмжих хугацаа Нэг удаагийн нарийвчлалын туршилт 1.2 секундээс бага байсан ба үргэлжилсэн...