Ruide RCS

  • Ruide RCS Reflectorless Total Station Survey Instrument

    Ruide RCS Reflectorless Total Station судалгааны багаж

    TELESCOPIC Урт 154мм Диаметр Телескоп: 45мм;EDM: 50 мм-ийн томруулалт 30x дүрсийг харах талбай 1°30' Шийдвэрлэх чадал 3” Мини.Фокус 1.5м ЗАЙ Нэг призмийн хүрээ 5000м Нарийвчлал ±(2мм+2ppm*D) mse Призмийн бус хүрээ 600м±2ppm*Accurac D) mse Хэмжих Хугацаа Торгууль: 0.3с;Хэвийн: 0.2с Цаг уурын залруулга ATMOSense Автомат залруулах призм Тогтмол гарын авлагын өнцгийн нарийвчлал 2” Мет...